> beknopte geschiedenis > vroege jaren

Vroege jaren

De geschiedenis van de doopsgezinden begint eigenlijk veel eerder, met het optreden van Jezus Christus. De dopers wilden in zijn geest leven. Zij meenden dat er een grondige innerlijke omkeer nodig was om dit te kunnen. Je moest als het ware een nieuwe mens worden die helemaal gericht was op Christus. De dopers vonden de grond van hun geloof in de Bijbel, maar de nieuwe mens is een schepping van God, van zijn heilige Geest. Velen voelden dat voor hen de nieuwe tijd was aangebroken waar God heerst in de harten van mensen en alle kwaad is weggedaan.

Het was allemaal erg opwindend. De opwinding leidde wel eens tot ontsporingen, zoals bij dopers in Amsterdam die naakt het stadhuis bestormden om het Koninkrijk van God aan te kondigen. Zij dachten dat het niet meer nodig was kleren aan te trekken omdat de zonde weggedaan was. Anderen gingen het land rond en namen wat zij nodig hadden omdat zij meenden dat er in het Koninkrijk van God geen bezit is. In Munster in Duitsland probeerden dopers een ideale gemeenschap op te zetten zoals je in het Koninkrijk van God zou verwachten, maar dit experiment liep uit op zedeloosheid en geweld.

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl