> beknopte geschiedenis > vernieuwing en verandering

Vernieuwing en verandering

De 20e eeuw bracht ook veel veranderingen. In de eerste plaats kwam er een andere rol voor vrouwen. Vanaf 1905 mochten ook vrouwen predikant worden. Anne Zernike studeerde als eerste vrouw theologie aan het Doopsgezind Seminarie en werd in 1911 de eerste vrouwelijke predikant van Nederland toen zij beroepen werd in de doopsgezinde gemeente De Knipe. Later in de eeuw zijn de vrouwengroepen samengekomen in een Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusters, die de ontmoeting en toerusting van vrouwen in de gemeenten bevordert.

De twintiger jaren worden gekenmerkt door een vernieuwingsbeweging. In die tijd bouwde men de zogenoemde broederschapshuizen waar mensen op retraite konden gaan. Misschien kent u sommige van deze huizen: Mennorode bij Elspeet, Fredeshiem bij Steenwijk, of Dopersduin te Schoorl. Er werd ook veel gedaan aan het oude vredesgetuigenis. Men richtte een organisatie op ter ondersteuning van jonge mannen die gebruik wilden maken van de regeling dat men vervangende dienst kon doen in plaats van in het leger dienst te doen. Na de oorlog is er veel gedaan voor doopsgezinde vluchtelingen uit Rusland en Oost-Europa. De gemeenten bleven nog lang stabiel in ledental, maar in de zestiger jaren zette een daling in.

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl